Stemmen van piano of vleugel

Piano stemmen is een absolute noodzaak voor uw kostbare piano of vleugel.

Laat daarom uw piano of vleugel stemmen door gekwalificeerde en deskundige stemmers van Van Oldeniel Piano’s.
Via e-mail ( info@vanoldenielpiano.nl ) of telefoon (M 06-28161554) kunt u een afspraak maken.

Ons stemtarief is € 90,- per piano/vleugel. Per 1 januari a.s. € 95,-

Belangrijk: bij piano’s die jarenlang niet gestemd zijn, is de kans van knappende (bas)snaren groot.

Vervanging van deze snaren is niet in het stemtarief opgenomen.

Genoemde bedragen zijn incl. 21% btw